Обична риба на невообичаено патување.

GS1 стандардите овозможуваат видливост низ дистрибутивните синџири. Да го следиме патувањето на рибата од уловот до потрошувачот.

Од каде започнува Вашето патување?

Internet Explorer 11, Chrome or Firefox required to access the GS1 Discovery App.