Обична риба на невообичаено патување.

GS1 стандардите овозможуваат видливост низ дистрибутивните синџири. Да го следиме патувањето на рибата од уловот до потрошувачот.

Од каде започнува Вашето патување?