Adi mürəbbə bankasi və onun qeyri-adi səyahəti

GS1 Standartları təchizat silsiləsinin bütün pillələrini izləmək imkanı verir. Çiyələk mürəbbəsi bankasının fermerdən istehlakçıya kimi keçdiyi yola nəzər salaq.

Yolumuzu hardan başlamalı?